VÁŠ ENVIRONMENTÁLNY
SERVIS

NOVINKY

Novinky
TE – SK, s.r.o. ponúka svoje služby v oblasti Odpadového hospodárstva
v súlade s Novým zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z.


Nový zákon o odpadoch č.79/2015 Z. z.
je už v platnosti, účinný však od 1.1.2016, niektoré ustanovenia majú odloženú účinnosť a obsahuje zároveň množstvo prechodných ustanovení týkajúcich sa napr. povinnosti uzatvoriť zmluvu s ORGANIZACIÁCIOU ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV (OZV) na obaly a neobaly ...
Využite OBDOBIE NEZÁVÄZNÝCH KONZULTÁCIÍVypracovanie EVIDENČNÝCH LISTOV ODPADOV a HLÁSENIA O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM
pri objednávke do konca decembra BONUS ZDARMA:
vypracovanie identifikačných listov nebezpečných odpadov.


Máte otázky? Kontaktujte násMeno / Firma*

E-mail*

Telefón
Správa** označené položky sú povinné
TE-SK
TECHNIKA :
Stanislav Kollár
Ružindolská 14
917 01 Trnava

mob.:   0908 810 114
e-mail: technika@tesk.sk
EKOLÓGIA :
Mgr. Anna Kollárová
Ružindolská 14
917 01 Trnava

mob.:   0907 954 203
e-mail: ekologia@tesk.sk

Ing. Monika Ivanovičová
Ružindolská 14
917 01 Trnava

mob.:   0918 564 933
e-mail: info@tesk.sk