VÁŠ ENVIRONMENTÁLNY
SERVIS

KONTAKTY

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

TE - SK, s.r.o.
Ružindolská 14
917 01 Trnava


e-mail: tesk@tesk.sk

IČO:47381795
DIČ: 2023849058
IČ DPH:SK2023849058

Číslo účtu: 4018736276/7500 (ČSOB, a.s.)
IBAN: SK8475000000004018736276
BIC/SWIFT kód: CEKOSKBX
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32469/T

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Stanislav Kollár
riaditeľ / konateľ

mobil: 0908 810 114
e-mail: kollar@tesk.sk

TECHNIKA

mobil: 0908 810 114
e-mail: technika@tesk.sk

EKOLÓGIA

mobil: 0905 394 255
e-mail: ekologia@tesk.sk

mobil: 0918 564 933
e-mail: info@tesk.sk

MAPA

TE-SK
TE - SK, s.r.o.
Ružindolská 14
917 01 Trnava

Informácie o cookies >
TECHNIKA :
mob.:   0908 810 114
e-mail: technika@tesk.sk
EKOLÓGIA :
mob.:   0905 394 255
e-mail: ekologia@tesk.sk

mob.:   0918 564 933
e-mail: info@tesk.sk