Odpadové hospodárstvo

Spoločnosť TE – SK, s.r.o. ponúka komplexné služby v odpadovom hospodárstve pre FIRMY aj OBCE.

Komplexné služby v odpadovom hospodárstve
pre FIRMY aj OBCE

Odpadové hospodárstvo
  • audit plnenia legislatívnych požiadaviek pre oblasť odpadového hospodárstva
  • kontroly a návrh opatrení pre zlepšenie odpadového hospodárstva
  • odporučenie a zabezpečenie zhodnocovania, zneškodňovania odpadov, konzultácie uzatvorených zmlúv
  • školenie pracovníkov, legislatívny dohľad nad činnosťami v odpadovom hospodárstve firmy
  • vypracovanie žiadostí pre príslušné orgány štátnej správy
  • vypracovanie havarijného plánu pre odpadové hospodárstvo a prevádzkových poriadkov skladov nebezpečných odpadov
  • vypracovanie identifikačných listov nebezpečných odpadov, evidenčných listov odpadov, hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadmi, vybavenie potrebných súhlasov, atď...
  • vypracovanie Programu odpadového hospodárstva pre obceTE-SK
TE - SK, s.r.o.
Ružindolská 14
917 01 Trnava

Informácie o cookies >
TECHNIKA :
mob.:   0908 810 114
e-mail: technika@tesk.sk
EKOLÓGIA :
mob.:   0905 394 255
e-mail: ekologia@tesk.sk

mob.:   0918 564 933
e-mail: info@tesk.sk