VÁŠ ENVIRONMENTÁLNY
SERVIS

NOVINKY

Novinky
TE – SK, s.r.o. ponúka svoje služby v oblasti Odpadového hospodárstva
v súlade s Novým zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z.


Nový zákon o odpadoch č.79/2015 Z. z.
je už v platnosti, účinný však od 1.1.2016, niektoré ustanovenia majú odloženú účinnosť a obsahuje zároveň množstvo prechodných ustanovení týkajúcich sa napr. povinnosti uzatvoriť zmluvu s ORGANIZACIÁCIOU ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV (OZV) na obaly a neobaly ...
Využite OBDOBIE NEZÁVÄZNÝCH KONZULTÁCIÍVypracovanie EVIDENČNÝCH LISTOV ODPADOV a HLÁSENIA O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM
pri objednávke do konca decembra BONUS ZDARMA:
vypracovanie identifikačných listov nebezpečných odpadov.


TE-SK
TE - SK, s.r.o.
Ružindolská 14
917 01 Trnava

Informácie o cookies >
TECHNIKA :
mob.:   0908 810 114
e-mail: technika@tesk.sk
EKOLÓGIA :
mob.:   0905 394 255
e-mail: ekologia@tesk.sk

mob.:   0918 564 933
e-mail: info@tesk.sk