Založenie spoločnosti ( s.r.o., SZČO )

ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI je komplikovaný, odborne, administratívne a časovo náročný proces.

Je potrebné „obehať kopec úradov“, a to aj viackrát (napr. živnostenský úrad prvá návšteva ohlásenie živnosti, druhá návšteva vyzdvihnutie živnostenských oprávnení), pripraviť mnoho odborných dokumentov, pričom vzory voľne stiahnuteľné z internetu zďaleka neriešia individuálne požiadavky, a v neposlednom rade zaplatiť správne a súdne poplatky (5 € za každú voľnú živnosť, 15 € za každú viazanú živnosť, 331,50 € za zápis s.r.o. do obchodného registra, atď.). No a po absolvovaní tejto cesty Vám môže ešte obchodný register zamietnuť zápis spoločnosti pre drobnú formálnu chybu – a proces pokračuje. Podanie námietok, oprava dokumentov....

Vy len podpíšete nami pripravené dokumenty u notára alebo na matrike. My potom urobíte ostatné kroky za Vás, čím Vás zbavíme administratívnej a časovej záťaže a Vy sa môžete naplno venovať Vášmu podnikaniu!
LACNEJŠIE - RÝCHLEJŠIE - ODBORNEJŠIE

Taktiež poskytujeme KOMPLETNÉ PORADENSTVO A REALIZOVANIE ZMIEN V S.R.O.TE-SK
TE - SK, s.r.o.
Ružindolská 14
917 01 Trnava

Informácie o cookies >
TECHNIKA :
mob.:   0908 810 114
e-mail: technika@tesk.sk
EKOLÓGIA :
mob.:   0905 394 255
e-mail: office@tesk.sk

mob.:   0918 564 933
e-mail: info@tesk.sk